MoonTalk

Villkor

Sekretess och Personuppgifter (GDPR) .

Som en organisation som finansierar sig själva med användningen av personuppgifter är MoonTalk ansvariga för att samla in och använda dina personuppgifter på ett säkert och ansvarsfullt sätt. . Vi samlar in, skyddar dina personuppgifter och använder dem enligt detta integritets- och cookiemeddelande. .

Här får du veta... .

 • Vilka personuppgifter som vi samlar in från dig. .
 • Hur och varför vi samlar in och använder dina personuppgifter. .
 • Vilka rättigheter och val du har när det gäller dina personuppgifter.

Om du är en användare som är registrerad i Sverige är Josef Anderberg som bor på Risingevägen 24, 352 40 Växjö (kallat "vi", "oss", "vår" eller "MoonTalk") den personuppgiftsansvarige.

Personuppgifter som vi samlar in

I detta avsnitt förklarar vi vilka personuppgifter vi kan samla in när du blir medlem i MoonTalk, när du använder vår webbplats och deltar i omröstningar, samt vilka andra uppgifter vi kan samla in från andra källor.

Uppgifter som vi samlar in från dig

När du interagerar med vår webbplats eller deltar i MoonTalks omröstningar tillhandahåller du oss de uppgifter som driver vårt företag. Även om det finns vissa uppgifter som du måste tillhandahålla oss för att kunna använda en del av våra tjänster, som t.ex. e-postadress när du går med i MoonTalk, så styr du själv hur mycket data du delar med oss. Du bestämmer själv hur många omröstningar du deltar i.

Vi behåller bara dina personuppgifter så länge som vi behöver dem för att fullfölja den användning som vi beskriver i detta meddelande (eller tills du utövar din rätt att radera kontot. .

När du registrerar dig på MoonTalk samlar vi in följande:

 • Kontaktuppgifter som ditt namn och e-postadress.
 • De demografiska uppgifter, som ålder, kön och allmän information om ekonomi och hushåll som du själv väljer att fylla i.
 • Dina inloggningsuppgifter. Med andra ord din e-postadress och det lösenord som du har valt.
 • Din referenspartners ID om du kom till vår webbplats genom att klicka på en nätannons om att delta i MoonTalk, eller en länk i ett e-postmeddelande från en av våra rekryteringspartners (vi använder bara detta för att spåra rekryteringseffektiviteten och för att betala våra partners).
 • Dina personuppgifter på Facebook, men bara om du väljer att registrera dig på MoonTalk via Facebook.

När du svarar på frågor i undersökningar, samlar vi in följande uppgifter om dig:

 • Dina åsikter om allt mellan himmel och jord.
 • Metadata om enhet och webbläsare, (i stort sett en redovisningsspårning av din enhets- och webbläsaranvändning), inklusive IP-adress, märke, modell och operativsystem för den enhet som du använt samt typ av webbläsare (uppgifterna samlas in automatiskt när du svarar på frågor i undersökningar eller bläddrar på vår webbplats eller våra mobilappar).

Om du har godkänt nedladdning av spårningsprogram (du har bjudits in att göra det specifikt det sker inte automatiskt) samlar vi in följande:

 • Geolokaliseringsuppgifter, som visar var du har varit när du haft din mobila enhet med dig.
 • Metadata om enhet och webbläsare.
 • Information om webbplatser som du har besökt, vilka program som du har laddat ned på din dator eller mobila enheter och hur och när du använder dem (vi samlar självklart inte in någon information som du anger i fälten för inloggning och lösenord när du surfar på nätet).

När du bläddrar på vår webbplats samlar vi in följande:

 • Information via användningen av cookies och liknande.

När du kontaktar oss eller interagerar med vår webbplats eller på sidor för sociala media samlar vi in följande:

 • Alla personuppgifter som du tillhandahåller om dig själv, inbegripet namn och kontaktuppgifter samt samtalshistorik för vår kommunikation med dig.
 • Alla kommentarer som du gör på vår webbplats eller på sociala medier samt om du har valt att följa någon annan medlem.

Särskilda kategorier av personuppgifter

En del av de uppgifter som du tillhandahåller oss faller inom ramen för vad EU:s dataskyddsförordning beskriver som särskilda kategorier av personuppgifter, som etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös övertygelse eller information om hälsa och sexuell läggning.

Under en omröstning kan det t.ex. komma en fråga om du har röstat eller tänker rösta, eller om du ser dig tillhöra någon särskild religion. Vi använder denna information på samma sätt som vi använder all annan information som vi samlar in, men enligt lagen krävs ditt uttryckliga samtycke till att vi samlar in och använder den.

Du ombeds uttryckligen att ge MoonTalk ditt samtycke till att använda dessa kategorier av uppgifter om du registrerar dig på MoonTalk. Du kan alltid välja att hoppa över frågorna om du inte vill att vi ska använda denna kategori av uppgifter, och du kan alltid ändra inställningarna för vilka demografiska uppgifter du angett på din ​kontosida.​

Från det att du upphäver ditt samtycke i någon kategori kommer vi inte använda någon av den information du delat i den kategorin som underlag till våra efterforskningar eller till våra klienter, såvida du inte väljer att återge ditt samtycke.

Användning av personuppgifter för grundläggande marknadsundersökningar

Vi använder de uppgifter som du delar med oss för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt och för att tillhandahålla våra klienter användbara undersökningar. Den användning som vi beskriver nedan utgör det grundavtal som vi har med våra användare.

Vi använder personuppgifter för att...

Registrera, bekräfta och administrera ditt konto

Om du registrerar dig på MoonTalk använder vi din e-postadress och lösenord för att skapa ditt konto och bekräfta din identitet varje gång du loggar in, samt dina kontouppgifter för att hjälpa oss att besvara dina frågor när du kontaktar oss.

Välja ut och använda dina uppgifter i MoonTalks undersökningar

Låt oss ge ett exempel. Om en klient vill veta vad personer som bor i ett visst område och demografiska del tycker om en läsk använder vi din uppgift avsedd din kommun som du valt i dina demografiska uppgifter, och eventuellt andra demografiska uppgifter, för att avgöra om du är kvalificerad.

Skapa aggregerade och anonyma undersökningar för våra klienter

När vi samlat in dina svar från omröstningarna, kombinerar vi dem med svar från andra och omvandlar dem till värdefulla insikter för våra klienter, antingen i form av statistiska kalkylblad eller aggregerade rapporter. Våra klienter har tillgång till denna informationen för att skapa sina egna aggregerade insikter och de kan inte se något som identifierar dig.

Skapa anonymiserad men ej aggregerad data på svarande-nivå för klienter

Vi kan förse våra klienter med kalkylblad som innehåller svar i omröstningar. Mottagarna är bundna av avtal som bestämmer att de inte får försöka få fram identiteten på de individer som tillhandahållit svar.

Skapa artiklar och annat innehåll för vår webbplats

Vi använder svar i undersökningarna för att skriva intressanta artiklar som kan publiceras på vår webbplats eller inkluderas i nyhetsartiklar på tredje parters webbplatser.

Utveckla och förbättra våra tjänster

Vi använder dina svar i omröstningarna för att förbättra våra undersökningsverktyg och metoder, vilket hjälper oss att säkerställa att vi ger dig och våra klienter den bästa möjliga upplevelsen.

Svara dig när du utövar dina rättigheter angående de uppgifter som vi har om dig

Vi använder din kontoinformation och interna identifierare för att identifiera de uppgifter som är relevanta för din begäran och för att ge dig svar. De finns där för att hjälpa dig, helt enkelt.

Upptäcka och förebygga dålig aktivitet

Vi använder din IP-adress för att säkerställa din plats och för att motverka aktivitet som förstör för andra i forumet.

Dela dina personuppgifter

För att kunna använda dina personuppgifter på sådant sätt som beskrivs ovan kan vi dela dem inom MoonTalk och med betrodda tredje parter som levererar tjänster till oss.

Här följer mer information om typerna av företag och vad vi delar med dem:

Våra tjänsteleverantörer

Vi arbetar med betrodda tjänsteleverantörer som utför vissa funktioner åt oss för att vi ska kunna förse dig med våra tjänster.

Dessa företag behandlar uppgifter åt oss. De har endast tillgång till de personuppgifter som de absolut behöver för att leverera den specifika tjänsten till oss.

Vi har alltid säkerhetsklausuler på plats för att säkerställa att de inte röjer eller använder dem för andra ändamål. I en del fall kan dessa företag behöva behandla dina personuppgifter för egna specifika ändamål. Det kan till exempel handla om att säkerställa att de följer de förordningar eller lagar som styr deras egna sektorer.

Våra tjänsteleverantörer faller inom följande kategorier (och behandlar dina uppgifter på följande plats(er)):

 • Leverantörer av datainsamlingstekniker (EES)
 • Molnbaserad lagring (EES)
 • Datacenterlagring (EES)
 • Kommunikationsplattformar och -tekniker (EES)
 • Nätreklam (EES)

Våra datamatchningspartners

Våra datamatchningspartners skapar och säljer konsumentklassificeringar som hjälper företag att förstå kunders demografi, livsstilar, preferenser och beteenden. Denna information är värdefull för våra klienter och om de så begär lägger vi till dessa uppgifter till de insikter som vi tillhandahåller dem.

För att kunna göra detta delar vi vissa personuppgifter, som ditt namn, e-postadress och postnummer, så att våra partners kan matcha dem mot sina egna uppgifter och berätta för oss vilket av deras segment som du tillhör. Precis som för våra tjänsteleverantörer delar vi bara de personuppgifter som våra datamatchningspartners behöver för att matcha våra data mot deras, och vi har säkerhetsklausuler på plats för att säkerställa att de inte röjer eller använder uppgifterna för egna ändamål. Du är alltid skyddad på MoonTalk.

Andra företag Dessa omständigheter är ovanliga, men vi kan dela personuppgifter med andra företag om:

 • förordningar (eller vi har rimliga skäl att anta att vi måste röja din information för sådana ändamål)
 • Vi behöver dela personuppgifter för att fastställa, utöva eller försvara våra rättigheter enligt lagen, inklusive med våra rådgivare inom juridik och andra områden
 • Vi omstrukturerar vårt företag, eller om vi köper eller säljer företag eller tillgångar kan vi dela dina personuppgifter med en presumtiv säljare eller köpare
 • Företagets alla eller betydliga delar av dess tillgångar förvärvas av annan part blir dina personuppgifter en av de överförda tillgångarna.

Om du inte vill att vi använder dina personuppgifter på något av de sätt som beskrivs ovan ska du inte dela dina uppgifter med MoonTalk eller använda våra tjänster. Vi behöver använda dina uppgifter på detta grundläggande sätt för att kunna ge dina åsikter betydelse i världen, och för att utföra undersökningar vilka också gör att vi kan finnas kvar som företag.

Rättsliga grunder för behandling av dina personuppgifter

MoonTalk har åtagit sig att använda personuppgifter på ett lagligt, rättvist och transparent sätt. För all användning av dina personuppgifter som vi så här långt har beskrivit, behandlar vi dina personuppgifter utifrån rättsgrunden att vår behandling är nödvändig för de berättigade intressen som vi strävar efter som företag, nämligen att vårt företag är helt och hållet beroende av att kunna använda dina personuppgifter för att skapa undersökningar och insikter för våra klienter.

Om du har frågor om vilka rättsgrunderna till att vi behandlar dina personuppgifter är, eller vill veta mer om hur vi avgör att dessa rättsgrunder gäller kan du kontakta oss.

Så här sparar och skyddar vi dina personuppgifter

Vi vet hur viktigt det är att dina personuppgifter är skyddade medan vi har dem. I detta avsnitt beskrivs en del av de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att de är 100% skyddade.

Vi gör allt vi kan för att skydda dina personuppgifter från att förloras eller missbrukas, och från obehörig åtkomst, obehörigt röjande, ändring eller förstörelse. I detta avsnitt beskrivs en del av de åtgärder som vi vidtar för att säkerställa att dina personuppgifter hålls skyddade:

 • Vi använder datacentrar, som har hög nivå avseende fysiska säkerhetsåtgärder, där dina personuppgifter och våra system förvaras och skyddas.
 • Vi utför oberoende penetrationstest på årlig basis och skannar kontinuerligt våra system och applikationer för att upptäcka sårbarheter i våra system; om du tror att du har upptäckt ett säkerhetsproblem eller en sårbarhet i ett av våra system vill vi gärna att du informera oss om det på admin@moontalk.se
 • Vi använder kryptering för att säkra dina personuppgifter medan de överförs med hjälp av TLS-kryptering och när de lagras med hjälp av AES256-kryptering.
 • Vi medger åtkomst till tillskrivningsbara uppgifter (med vilket vi menar uppgifter som direkt identifierar dig) endast för de MoonTalk-anställda som behöver dem för att utföra sitt arbete, exempelvis vårt supportteam så att de kan svara dig när du kontaktar oss.
 • Vi gör säkerhet till alla våra anställdas ansvar och vi utbildar vår personal i att identifiera säkerhetsrisker och skydda dina uppgifter.

På vår webbplats kan det då och då finnas länkar till och från andra webbplatser. Observera att om du följer en länk till någon av dessa webbplatser ska dessa webbplatser ha sina egna integritetspolicyer, och att vi inte tar något ansvar för dessa webbplatser. Kontrollera integritetspolicyerna innan du skickar in dina uppgifter till webbplatserna.

E-post och meddelanden

I detta avsnitt förklaras de alternativ som du har när det gäller e-post och meddelanden som vi skickar till dig.

Vi kan skicka e-post och meddelanden till dig för att uppmuntra dig att vara med i diskussionerna och för att svara på omröstningarna m.m. Du kan tacka nej till dessa meddelanden när som helst inne på Notiser i Inställningsfliken.

När det gäller all e-post och alla meddelanden som nämns ovan förlitar vi oss på vårt berättigade intresse i att bedriva vår undersökningsverksamhet – och samtidigt garantera att våra användare är tillräckligt informerade om sina konton hos oss – som rättsliga grunder för denna behandling.

Cookies och liknande tekniker

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse när du använder vår webbplats och våra mobilappar. I detta avsnitt berättar vi om de cookies som vi använder, vad de gör och vilka alternativ du har när det gäller cookies.

Cookies är små datafiler som gör att en webbplats kan samla in och spara en rad uppgifter på din stationära dator, bärbara dator eller mobila enhet. Vi använder cookies och liknande tekniker, som taggar och pixlar (cookies), för att hjälpa oss att tillhandahålla funktioner och funktionalitet på vår webbplats samt att allmänt förbättra det sätt den fungerar på. Vi använder både cookies som MoonTalk ställer in (kallade förstapartscookies) och tredjepartscookies (som inte ställs in av MoonTalk, utan av andra webbplatser med MoonTalks tillstånd).

MoonTalks cookies

MoonTalk använder cookies för att göra så att du kan navigera på vår webbplats, använda dess funktioner och för att samla in information om dina val och preferenser, vilket gör att vi kan anpassa webbplatsen, exempelvis genom att minnas vilket språk du föredrar. I tabellen nedan listas och beskrivs de förstapartscookies som vi har placerat på vår webbplats.

Tredjepartscookies

I tabellen nedan listas och beskrivs de tredjepartscookies som vi har placerat på vår webbplats och i våra mobilappar. Du kan läsa mer om de cookies som vi använder genom att klicka på länkarna nedan.

Analytiska cookies

Vi använder analytiska cookies för att förstå hur du använder våra webbplatser och mobilappar så att vi kan övervaka deras prestanda och slutligen förbättra dem. Genom att till exempel förstå hur du använder vissa funktioner och sidor på MoonTalks webbplats kan vi identifiera och fixa fel på sidorna samt förbättra webbplatsens utformning och navigering.

Cookies som vi använder för att uppnå detta:

 • Google Analytics
 • Hotjar

Dina val när det gäller cookies

När du gick in på webbplatsen visades ett meddelande med information om vår användning av cookies. Om du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du den användning av cookies som beskrivs i meddelandet. Du kan dock använda dina webbläsarinställningar för att godkänna eller avböja nya cookies och/eller för att radera befintliga cookies.

Var medveten om att en begränsning av cookies kan betyda att du inte kommer att kunna dra fördel av alla de funktioner och tjänster som finns tillgängliga på webbplatsen.

Dina rättigheter

I detta avsnitt förklaras de rättigheter som du har när det gäller de personuppgifter som vi har om dig.

Du har vissa rättigheter när det gäller de personuppgifter som vi har om dig och som är avsedda att ge dig fler alternativ och större kontroll över dina personuppgifter. Dessa rättigheter förklaras här nedan.

Rätten att begära åtkomst till personuppgifter

Du kan begära en kopia av de uppgifter som vi har om dig och relaterad information.

Ja, det är tillgängligt för dig.

Rätten att begära korrigering av personuppgifter

Du kan be oss att korrigera alla felaktiga uppgifter om dig och att komplettera alla ofullständiga uppgifter som vi har om dig

Ja, det är tillgängligt för dig.

Rätten att begära radering av personuppgifter

Du kan begära att vi raderar de personuppgifter som vi har om dig.

Ja, det är tillgängligt för dig.

Rätten att begära begränsning av behandling av personuppgifter

Du kan begära att vi begränsar vår användning av dina uppgifter till att endast lagra dem, att vi slutar att använda dem för alla andra ändamål, eller att vi behåller uppgifter som skulle raderas.

Ja, det är tillgängligt för dig.

Utövande av dina rättigheter

Du kan utöva dina rättigheter genom att använda kontaktinformationen nedan. När du väl har skickat in din begäran kan vi kontakta dig för att begära ytterligare information för att verifiera din identitet (eftersom vi vill vara säkra på att det verkligen är du som begär dina uppgifter) eller för att hjälpa oss att besvara din begäran. Förutom i sällsynta fall svarar vi dig inom en månad från mottagandet av informationen eller, då ingen sådan information krävs, efter att vi har fått all information om din begäran. Som redan sagts ovan gäller vissa rättigheter generellt medan andra endast är tillgängliga under vissa omständigheter. Skulle vi anse att en rättighet inte är tillgänglig för dig får du veta detta tillsammans med orsaken till vårt beslut.

Lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet

Du har rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet för dataskydd i Europa, särskilt i ett land där du arbetar eller bor, där dina juridiska rättigheter har åsidosatts eller där dina personuppgifter har använts eller används på ett sätt som inte överensstämmer med uppgifterna. Kontaktuppgifter till Datainspektionen finns på deras webbplats. Vi ber dig dock att kontakta oss innan du lämnar in ett klagomål så att vi kan försöka lösa de problem eller frågor som du har.

Så här kontaktar du oss

Om du har frågor om detta meddelande, eller om hur vi samlar in, lagrar och använder personuppgifter eller av en mer allmänt anledning kan du kontakta oss.

E-post:​ admin@moontalk.se

Post:​ Josef Anderberg Risingevägen 24 352 40 Växjö

Uppdateringar av detta meddelande

Detta meddelande uppdaterades senast det datum som syns i slutet av meddelandet.

Även om vi förbehåller oss rätten att då och då ändra detta meddelande kommer vi att meddela dig om det görs några väsentliga ändringar via e-post eller annat lämpligt sätt för att ge dig möjlighet att granska ändringarna innan de träder i kraft.

Senast uppdaterad: 2021-02-21